ეპილაცია

ფასები ზონების მიხედვით
ზონები ქალბატონებისთვის:

 

მთლიანი ტანი მხოლოდ 90 ლარად!

მთლიანი ფეხები- 45 ლარი 75 ლარის ნაცვლად

მთლიანი ხელი+იღლია - 30 ლარი 45 ლარის ნაცვლად

მთლიანი სახე- 20 ლარი 25 ლარის ნაცვლად

ბაკები- 15 ლარი 20 ლარის ნაცვლად

ზედა ტუჩი - 10 ლარი 20 ლარის ნაცვლად

ნიკაპი- 10 ლარი 20 ლარის ნაცვლად

მუცელი მთლიანი- 25 ლარი 28 ლარის ნაცვლად

წვივები- 20 ლარი 48 ლარის ნაცვლად

კისერი- 10 ლარი 20 ლარის ნაცვლად

შუბლი- 10 ლარი 16 ლარის ნაცვლად

ზედაპირული ბიკინი- 15 ლარი 28 ლარის ნაცვლად

ღრმა ბიკინი- 35 ლარი 43 ლარის ნაცვლად

ზონები მამაკაცებისთვის:

მთლიანი ტანი 110 ლარი

ბაკები- 15 ლარი 25 ლარის ნაცვლად

ღაწვები- 10 ლარი 20 ლარის ნაცვლად

კისერი- 15 ლარი 25 ლარის ნაცვლად

მთლიანი ზურგი- 40 ლარად 60 ლარის ნაცვლად

ბეჭები- 30 ლარად 55 ლარის ნაცვლად

მუცელი- 30 ლარი 55 ლარის ნაცვლად

იღლია (ორივე) 15 ლარი 20 ლარის ნაცვლად

გულ-მკერდი 30 ლარი 45 ლარის ნაცვლად

მთლიანი ფეხები- 60 ლარი 80 ლარის ნაცვლად